هوالرزاق

عمری به کوه و دشت و بیابان قدم زدیم
صدها نشانه بر سر کوی و بم زدیم
خواندیم صدهزار عدد ما ز روی میر
صد دفتر محاسبه را هم ورق زدیم
مجموع این تلاش ها و چنین کوشش مدام
یک برگ نقشه بود که آخر رقم زدیم

برخود واجب می‌دانم مراتب سپاسگزاری خود را از کارشناسان و اساتید محترم شرکت تکنو و تشکر ویژه از جناب آقای مهندس واصفی که با راهنمایی ها و انتقال بی کم و کاست تمامی داشته هایشان داشته باشم.
در آخر برای تمامی مردمان سرزمینم سلامتی و شادی و ثروت با برکت را آرزو میکنم.

به امید خدا، راداصل