بسمه تعالی

ضمن تشکرو قدردانی از جناب آقای مهندس مشایخ و همکاران محترمشان از خدامت شایسته و اطلاع رسانی مهندس ابوالقاسمی کمال تشکر و قدردانی می‌شود. در ضمن خدمات فروش و تعمیرات آن شرکت در چندین سال شناخت اینجانب عالی می باشد.
ومن الله توفیق

با تشکر مهندس حسنپور

مسئول واحد نقشه برداری سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان که در سال 84 بازنشسته شدم

1393/7/30