باسلام و تقدیم احترام

نه تو می‌مانی و نه اندوه و نه هیچ یک از مردم این آبادی…
به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت…
غصه ها هم میگذرد، آنچنان که فقط خاطره ای خواهد ماند…
لحظه ها عریانند به تن لحظه خود، جامه اندوه مپوشان…

امیدوارم هر لحظه دوستان مجموعه تکنو سرشار از کامیابی و موفقیت باشد.
محسن شهرابی فراهانی (شهرداری منطقه 18 تهران)

1393/7/17