بسمه تعالی

ضمن تقدیر و تشکر از شما در راه عمران و آبادسازی کشور ایران و با تقدیر فراوان جهت همکاری با نیرو های ارتش، امید است در تمام مراحل موفق باشد.
به امید ایرانی آباد و لایق ایرانی‌ها
عباسی راد
1398/7/26