با آرزوی توفیق روزافزون برای شرکت بزرگ تکنو و تمامی کارکنان و کارشناسان محترم آن شرکت و بخصوص برادر عزیزم جناب آقای مهندس واصفی