باسلام واحترام عرض ادب

از اینکه در دفتر شرکت حضور یافتم و از دوربین های موجود بازدید نمودم بسیار خوشبختم و تشکر میکنم.

1393/7/15