رفع مشکل اتصال به سامانه شمیم

نرم افزار ۱۹ اردیبهشت, ۱۴۰۱

— در این قسمت برای شما کاربران و مهندسین عزیز آموزش 6 راهکار برای رفع مشکل اتصال به سامانه شمیم…

بیشتر

خروج اطلاعات

نرم افزار ۲۲ اسفند, ۱۴۰۰

— در این قسمت برای شما کاربران و مهندسین عزیز آموزش خروج اطلاعات در اپلیکیشن نقشه برداری هیرومپ را آماده…

بیشتر

پیاده سازی نقاط

نرم افزار ۲۲ اسفند, ۱۴۰۰

— در این قسمت برای شما کاربران و مهندسین عزیز آموزش پیاده سازی نقاط در اپلیکیشن نقشه برداری هیرومپ را…

بیشتر

تقاطع

نرم افزار ۲۲ اسفند, ۱۴۰۰

— در این قسمت برای شما کاربران و مهندسین عزیز آموزش تقاطع در اپلیکیشن نقشه برداری هیرومپ را آماده کرده…

بیشتر

آفست

نرم افزار ۲۲ اسفند, ۱۴۰۰

— در این قسمت برای شما کاربران و مهندسین عزیز آموزش آفست در اپلیکیشن نقشه برداری هیرومپ را آماده کرده…

بیشتر

محاسبه آزیموت

نرم افزار ۲۲ اسفند, ۱۴۰۰

— در این قسمت برای شما کاربران و مهندسین عزیز آموزش محاسبه آزیموت در اپلیکیشن نقشه برداری هیرومپ را آماده…

بیشتر

محاسبه محیط و مساحت

نرم افزار ۲۲ اسفند, ۱۴۰۰

— در این قسمت برای شما کاربران و مهندسین عزیز آموزش محاسبه محیط و مساحت در اپلیکیشن نقشه برداری هیرومپ…

بیشتر

محاسبه فاصله و تفکیک خط

نرم افزار ۲۲ اسفند, ۱۴۰۰

— در این قسمت برای شما کاربران و مهندسین عزیز آموزش محاسبه فاصله و تفکیک خط در اپلیکیشن نقشه برداری…

بیشتر

برداشت RTK‌ رادیویی

نرم افزار ۲۲ اسفند, ۱۴۰۰

— در این قسمت برای شما کاربران و مهندسین عزیز آموزش برداشت RTK رادیویی در اپلیکیشن نقشه برداری هیرومپ را…

بیشتر

برداشت RTK اینترنتی

نرم افزار ۲۲ اسفند, ۱۴۰۰

— در این قسمت برای شما کاربران و مهندسین عزیز آموزش برداشت RTK اینترنتی در اپلیکیشن نقشه برداری هیرومپ را…

بیشتر