در این قسمت برای شما کاربران و مهندسین عزیز آموزش کالیبراسیون و برداشت با تیلت سنسور در اپلیکیشن نقشه برداری هیرومپ را آماده کرده ایم.
** هیرومپ، اپلیکیشن نقشه برداری گیرنده های مولتی فرکانسه هیرو **

دیدگاه خود را یادداشت کنید