بازتاب خبری تولید دستگاه مولتی‌فرکانسه هیرو در اخبار سیما
جمعه، ۱۴ آبان ماه سال ۱۴۰۰، خبر تولید دستگاه مولتی‌فرکانسه شرکت دانش‌بنیان هیرو، در اخبار شبانگاهی شبکه یک سیما پخش شد.
مصاحبه با مهندس غنی‌زاده (مدیرعامل شرکت) و دیگر عوامل، خلاصه‌ای از این گزارش است.
—————-

دیدگاه خود را یادداشت کنید