ویدئو معرفی دستاوردهای شرکت دانش بنیان هیرو نگار پارس در قاب برنامه دوربین هفت از شبکه آموزش که به بررسی آخرین دستاوردهای این مجموعه در زمینه تولید گیرنده های مولتی فرکانسه نقشه برداری در ایران پرداخته شده است.
——-

دیدگاه خود را یادداشت کنید