نقشه برداری زمینی

این مجموعه مجهز به گیرنده‌های مولتی‌ فرکانسه و توتال‌ استیشن های دقیق جهت برداشت و پیاده سازی عوارض می باشد.

این مجموعه با بکارگیری کارشناسان جوان و متخصص در زمینه نقشه برداری توانسته خدمات خوبی را در نقاط مختلف کشور به کارفرمایان ارائه نماید.

 

 
 

 

 

این مجموعه متخصص در:

• تهیه نقشه‌های کاداستر شهری، روستایی و زراعی

• تهیه نقشه های بیلت و ازبیلت ۱:۲۰۰ برای گازرسانی به مناطق روستایی

• تهیه نقشه‌های ازبیلت فیبرنوری

• تهیه نقشه املاک جهت ثبت سند (ماده ۱۴۷)

• تهیه نقشه‌های توپوگرافی در مقیاس‌های مختلف از عوارض طبیعی و مصنوعی

• برداشت و پیاده‌سازی مسیر خطوط لوله و انتقال نیرو

• تهیه پروفیل‌های طولی و عرضی از مسیر راه‌ها،خطوط انتقال نیرو، رودخانه و کانال‌ها

• ارائه طرح هندسی جهت برطرف کردن مشکل شیب بندی پیاده‌روها و آبروها

• محاسبات احجام عملیات خاکی

• پیاده‌سازی خطوط لوله آب و فاضلاب یا نفت گاز

• کارتوگرافی برداشت‌های نقشه‌برداری

• رقومی کردن نقشه‌های آنالوگ و به‌روزرسانی آن‌ها

• جنرالیزاسیون نقشه‌های رقومی و آنالوگ

• نقشه‌برداری تونل و معادن

• پیاده‌سازی مسیر تونل ها

• پیاده‌سازی شفت، گالری و …

• محاسبات احجام استخراجی معادن

• انجام پروژه‌های ترازیابی درجه ۱، درجه۲ و درجه ۳

• میکروژئودزی و مطالعات جابجایی گسل‌ها