اجاره GPS مولتی فرکانسه

شرکت تجهیزات کاوشگران نوآور اقدام به اجاره گیرنده ماهواره ای مولتی فرکانسه با برد  Trimble آمریکا به صورت روزانه، هفتگی و ماهیانه با قیمت مناسب می نماید:

نوع دستگاهاجاره روزانه (با اپراتور)اجاره هفتگی (با اپراتور)اجاره ماهیانه(با اپراتور)

گیرنده
ماهواره ای دوفرکانسه ست
Rover

۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

گیرنده ماهواره ای
دوفرکانسه ست کامل با رادیوی خارجی

۹٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

لذا جهت اجاره و هماهنگی با شماره ذیل تماس بگیرید

۰۲۱۲۲۰۱۵۱۸۴